Překlady Dobřany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřany

Překlad Dobřany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřany nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Dobřany: Společenská smlouva, Vysvědčení, Apostila, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Norma, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Soudní žaloba, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Diplom, Stanovy, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Odvolání, Notářský zápis, Revizní zpráva, Živnostenský list, Vysvědčení

Technické překlady Dobřany: Odborný text, Norma, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka

Právní překlady Dobřany: Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty

Všeobecné překlady Dobřany: Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa

Ekonomické překlady Dobřany: Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Dobřany: Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobřany, Korektura Dobřany, Odborné překlady Dobřany, Právní překlady Dobřany, Překladatelská agentura Dobřany, Soudní překladatel Dobřany, Soudní překlady Dobřany, Technické překlady Dobřany, Tlumočení Dobřany, Překlady fancouzštiny Dobřany, Překlady italštiny Dobřany, Překlady maďarštiny Dobřany, Překlady španělštiny Dobřany, Překlady ukrajinštiny Dobřany