Překlady Dobřany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřany

Překlad Dobřany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřany nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobřany: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva

Všeobecné překlady Dobřany: Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Videa, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce

Technické překlady Dobřany: Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva

Prezentační překlady Dobřany: Tiskoviny, Reklama, Knihy, Letáky, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, PPC reklama

Ekonomické překlady Dobřany: Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Dobřany: Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Stanovy, Apostila, Revizní zpráva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Plná moc, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Notářský zápis, Norma, Společenská smlouva, Certifikát, Diplom, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobřany, Korektura Dobřany, Odborné překlady Dobřany, Právní překlady Dobřany, Překladatelská agentura Dobřany, Soudní překladatel Dobřany, Soudní překlady Dobřany, Technické překlady Dobřany, Tlumočení Dobřany