Překlady Deštná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Deštná

Překlad Deštná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Deštná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Deštná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Deštná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Deštná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Deštná: Návod k použití, Certifikát, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka

Právní překlady Deštná: Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU

Všeobecné překlady Deštná: Email, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Vědecké práce

Ekonomické překlady Deštná: Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Deštná: Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Vysvědčení, Stanovy, Oddací list, Rozsudek, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Certifikát, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Rodný list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Apostila, Odvolání, Notářský zápis, Plná moc

Prezentační překlady Deštná: Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Deštná, Korektura Deštná, Odborné překlady Deštná, Právní překlady Deštná, Překladatelská agentura Deštná, Soudní překladatel Deštná, Soudní překlady Deštná, Technické překlady Deštná, Tlumočení Deštná, Překlady fancouzštiny Deštná, Překlady italštiny Deštná, Překlady maďarštiny Deštná, Překlady španělštiny Deštná, Překlady ukrajinštiny Deštná