Překlady Deštná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Deštná

Překlad Deštná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Deštná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Deštná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Deštná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Deštná nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Deštná: Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva

Prezentační překlady Deštná: Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama

Právní překlady Deštná: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU

Všeobecné překlady Deštná: Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Deštná: Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Deštná: Notářský zápis, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Certifikát, Stanovy, Odvolání, Norma, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Úmrtní list, Apostila, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rozsudek, Pracovní smlouva, Diplom, Plná moc, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Deštná, Korektura Deštná, Odborné překlady Deštná, Právní překlady Deštná, Překladatelská agentura Deštná, Soudní překladatel Deštná, Soudní překlady Deštná, Technické překlady Deštná, Tlumočení Deštná