Překlady Desná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Desná

Překlad Desná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Desná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Desná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Desná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Desná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Desná: Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Technické překlady Desná: Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Certifikát, Technická zpráva

Ekonomické překlady Desná: Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy

Prezentační překlady Desná: Průvodce, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Prezentace

Všeobecné překlady Desná: Email, Abstrakt, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Desná: Vysvědčení, Oddací list, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Plná moc, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Norma, Odvolání, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Soudní žaloba, Diplom, Živnostenský list, Stanovy, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Desná, Korektura Desná, Odborné překlady Desná, Právní překlady Desná, Překladatelská agentura Desná, Soudní překladatel Desná, Soudní překlady Desná, Technické překlady Desná, Tlumočení Desná, Překlady fancouzštiny Desná, Překlady italštiny Desná, Překlady maďarštiny Desná, Překlady španělštiny Desná, Překlady ukrajinštiny Desná