Překlady Desná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Desná

Překlad Desná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Desná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Desná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Desná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Desná nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Desná: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy

Právní překlady Desná: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Technické překlady Desná: Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Norma

Prezentační překlady Desná: Knihy, Reklama, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny

Všeobecné překlady Desná: Bakalářské práce, Novinové články, Email, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Desná: Oddací list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Diplom, Certifikát, Notářský zápis, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Norma, Úmrtní list, Společenská smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Desná, Korektura Desná, Odborné překlady Desná, Právní překlady Desná, Překladatelská agentura Desná, Soudní překladatel Desná, Soudní překlady Desná, Technické překlady Desná, Tlumočení Desná