Překlady Dašice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dašice

Překlad Dašice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dašice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dašice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dašice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dašice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Dašice: Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU

Technické překlady Dašice: Manuál, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Dašice: Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Rodný list, Diplom, Rozsudek, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Odvolání, Norma, Vysvědčení, Plná moc, Certifikát, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Stanovy, Notářský zápis, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad

Prezentační překlady Dašice: Knihy, Průvodce, Letáky, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Všeobecné překlady Dašice: Email, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Dašice: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dašice, Korektura Dašice, Odborné překlady Dašice, Právní překlady Dašice, Překladatelská agentura Dašice, Soudní překladatel Dašice, Soudní překlady Dašice, Technické překlady Dašice, Tlumočení Dašice, Překlady fancouzštiny Dašice, Překlady italštiny Dašice, Překlady maďarštiny Dašice, Překlady španělštiny Dašice, Překlady ukrajinštiny Dašice