Překlady Dašice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dašice

Překlad Dašice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dašice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dašice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dašice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dašice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dašice: Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Příručka

Prezentační překlady Dašice: Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Letáky, Průvodce, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace

Právní překlady Dašice: Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva

Ekonomické překlady Dašice: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Dašice: Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Norma, Plná moc, Společenská smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Odvolání, Vysvědčení, Apostila, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Certifikát, Soudní žaloba, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Dašice: Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dašice, Korektura Dašice, Odborné překlady Dašice, Právní překlady Dašice, Překladatelská agentura Dašice, Soudní překladatel Dašice, Soudní překlady Dašice, Technické překlady Dašice, Tlumočení Dašice