Překlady Dačice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dačice

Překlad Dačice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dačice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dačice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dačice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dačice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dačice: Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text

Ekonomické překlady Dačice: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Právní překlady Dačice: Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba

Všeobecné překlady Dačice: Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Email, Vědecké práce, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Prezentační překlady Dačice: Knihy, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Dačice: Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Vysvědčení, Notářský zápis, Apostila, Společenská smlouva, Rozsudek, Soudní žaloba, Plná moc, Živnostenský list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Vysvědčení, Stanovy, Certifikát, Potvrzení o studiu, Rodný list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dačice, Korektura Dačice, Odborné překlady Dačice, Právní překlady Dačice, Překladatelská agentura Dačice, Soudní překladatel Dačice, Soudní překlady Dačice, Technické překlady Dačice, Tlumočení Dačice