Překlady Dačice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dačice

Překlad Dačice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dačice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dačice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dačice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dačice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Dačice: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy

Prezentační překlady Dačice: Katalog, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Webové stránky

Všeobecné překlady Dačice: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Novinové články

Právní překlady Dačice: Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Dačice: Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Diplom, Plná moc, Certifikát, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Rodný list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Živnostenský list, Stanovy, Norma, Úmrtní list, Apostila, Vysvědčení, Notářský zápis, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani

Technické překlady Dačice: Manuál, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dačice, Korektura Dačice, Odborné překlady Dačice, Právní překlady Dačice, Překladatelská agentura Dačice, Soudní překladatel Dačice, Soudní překlady Dačice, Technické překlady Dačice, Tlumočení Dačice, Překlady fancouzštiny Dačice, Překlady italštiny Dačice, Překlady maďarštiny Dačice, Překlady španělštiny Dačice, Překlady ukrajinštiny Dačice