Překlady Cvikov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cvikov

Překlad Cvikov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cvikov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cvikov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cvikov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cvikov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Cvikov: Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání

Prezentační překlady Cvikov: Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Katalog, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články

Technické překlady Cvikov: Manuál, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Příručka

Ekonomické překlady Cvikov: Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie

Všeobecné překlady Cvikov: Videa, Životopisy, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Cvikov: Plná moc, Stanovy, Úmrtní list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Živnostenský list, Odvolání, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Oddací list, Zakladatelská listina, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Cvikov, Korektura Cvikov, Odborné překlady Cvikov, Právní překlady Cvikov, Překladatelská agentura Cvikov, Soudní překladatel Cvikov, Soudní překlady Cvikov, Technické překlady Cvikov, Tlumočení Cvikov, Překlady fancouzštiny Cvikov, Překlady italštiny Cvikov, Překlady maďarštiny Cvikov, Překlady španělštiny Cvikov, Překlady ukrajinštiny Cvikov