Překlady Cvikov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cvikov

Překlad Cvikov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cvikov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cvikov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cvikov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cvikov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Cvikov: Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva

Právní překlady Cvikov: Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty

Všeobecné překlady Cvikov: Email, Abstrakt, Dopis, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Cvikov: Vysvědčení, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Plná moc, Certifikát, Rodný list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Diplom, Apostila, Odvolání, Živnostenský list, Stanovy, Revizní zpráva, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Norma

Ekonomické překlady Cvikov: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Cvikov: Reklama, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Cvikov, Korektura Cvikov, Odborné překlady Cvikov, Právní překlady Cvikov, Překladatelská agentura Cvikov, Soudní překladatel Cvikov, Soudní překlady Cvikov, Technické překlady Cvikov, Tlumočení Cvikov