Překlady Chýnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chýnov

Překlad Chýnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chýnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chýnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chýnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chýnov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chýnov: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie

Právní překlady Chýnov: Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU

Všeobecné překlady Chýnov: Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Technické překlady Chýnov: Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Chýnov: Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Oddací list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Soudní žaloba, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Rodný list, Certifikát, Apostila, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Odvolání, Norma, Rozsudek, Plná moc, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva

Prezentační překlady Chýnov: Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Katalog, Letáky, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chýnov, Korektura Chýnov, Odborné překlady Chýnov, Právní překlady Chýnov, Překladatelská agentura Chýnov, Soudní překladatel Chýnov, Soudní překlady Chýnov, Technické překlady Chýnov, Tlumočení Chýnov, Překlady fancouzštiny Chýnov, Překlady italštiny Chýnov, Překlady maďarštiny Chýnov, Překlady španělštiny Chýnov, Překlady ukrajinštiny Chýnov