Překlady Chýnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chýnov

Překlad Chýnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chýnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chýnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chýnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chýnov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Chýnov: Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Abstrakt, Videa

Právní překlady Chýnov: Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva

Technické překlady Chýnov: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text

Prezentační překlady Chýnov: Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Průvodce, Knihy, Reklama, Webové stránky

Ekonomické překlady Chýnov: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Chýnov: Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Rozsudek, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Úmrtní list, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Oddací list, Plná moc, Stanovy, Vysvědčení, Diplom, Živnostenský list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chýnov, Korektura Chýnov, Odborné překlady Chýnov, Právní překlady Chýnov, Překladatelská agentura Chýnov, Soudní překladatel Chýnov, Soudní překlady Chýnov, Technické překlady Chýnov, Tlumočení Chýnov