Překlady Chřibská

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chřibská

Překlad Chřibská

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chřibská.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chřibská

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chřibská bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chřibská nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chřibská: Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky

Technické překlady Chřibská: Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Manuál, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma

Prezentační překlady Chřibská: Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Průvodce, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Chřibská: Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Chřibská: Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Diplomové práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Chřibská: Certifikát, Plná moc, Apostila, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Notářský zápis, Soudní žaloba, Norma, Úmrtní list, Vysvědčení, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Živnostenský list, Stanovy, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chřibská, Korektura Chřibská, Odborné překlady Chřibská, Právní překlady Chřibská, Překladatelská agentura Chřibská, Soudní překladatel Chřibská, Soudní překlady Chřibská, Technické překlady Chřibská, Tlumočení Chřibská, Překlady fancouzštiny Chřibská, Překlady italštiny Chřibská, Překlady maďarštiny Chřibská, Překlady španělštiny Chřibská, Překlady ukrajinštiny Chřibská