Překlady Chřibská

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chřibská

Překlad Chřibská

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chřibská.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chřibská

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chřibská bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chřibská nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chřibská: Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Právní překlady Chřibská: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU

Technické překlady Chřibská: Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Certifikát, Návod k použití

Prezentační překlady Chřibská: Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Letáky

Všeobecné překlady Chřibská: Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Chřibská: Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Revizní zpráva, Rodný list, Apostila, Živnostenský list, Norma, Zakladatelská listina, Diplom, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Notářský zápis, Společenská smlouva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chřibská, Korektura Chřibská, Odborné překlady Chřibská, Právní překlady Chřibská, Překladatelská agentura Chřibská, Soudní překladatel Chřibská, Soudní překlady Chřibská, Technické překlady Chřibská, Tlumočení Chřibská