Překlady Chrast

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrast

Překlad Chrast

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrast.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrast

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrast bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrast nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chrast: Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání

Technické překlady Chrast: Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál

Prezentační překlady Chrast: Průvodce, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Prezentace

Ekonomické překlady Chrast: Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie

Všeobecné překlady Chrast: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Chrast: Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Plná moc, Stanovy, Certifikát, Rodný list, Norma, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Notářský zápis, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Vysvědčení, Diplom, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chrast, Korektura Chrast, Odborné překlady Chrast, Právní překlady Chrast, Překladatelská agentura Chrast, Soudní překladatel Chrast, Soudní překlady Chrast, Technické překlady Chrast, Tlumočení Chrast