Překlady Chrast

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrast

Překlad Chrast

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrast.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrast

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrast bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrast nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Chrast: Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Technická zpráva

Právní překlady Chrast: Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Chrast: Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Diplomové práce

Prezentační překlady Chrast: Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama

Ekonomické překlady Chrast: Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Chrast: Odvolání, Diplom, Rozsudek, Vysvědčení, Notářský zápis, Společenská smlouva, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Průkaz totožnosti, Plná moc, Stanovy, Certifikát, Soudní žaloba, Vysvědčení, Norma, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Apostila, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Oddací list, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chrast, Korektura Chrast, Odborné překlady Chrast, Právní překlady Chrast, Překladatelská agentura Chrast, Soudní překladatel Chrast, Soudní překlady Chrast, Technické překlady Chrast, Tlumočení Chrast, Překlady fancouzštiny Chrast, Překlady italštiny Chrast, Překlady maďarštiny Chrast, Překlady španělštiny Chrast, Překlady ukrajinštiny Chrast