Překlady Chomutov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chomutov

Překlad Chomutov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chomutov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chomutov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chomutov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chomutov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chomutov: Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy

Technické překlady Chomutov: Manuál, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze

Právní překlady Chomutov: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty

Prezentační překlady Chomutov: Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Reklama, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Chomutov: Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Plná moc, Pracovní smlouva, Stanovy, Zakladatelská listina, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Revizní zpráva, Rodný list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Oddací list, Živnostenský list, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Úmrtní list, Vysvědčení, Certifikát, Apostila

Všeobecné překlady Chomutov: Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chomutov, Korektura Chomutov, Odborné překlady Chomutov, Právní překlady Chomutov, Překladatelská agentura Chomutov, Soudní překladatel Chomutov, Soudní překlady Chomutov, Technické překlady Chomutov, Tlumočení Chomutov