Překlady Chomutov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chomutov

Překlad Chomutov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chomutov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chomutov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chomutov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chomutov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Chomutov: PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Knihy, Průvodce, Tiskoviny

Všeobecné překlady Chomutov: Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Dopis, Životopisy, Email, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Chomutov: Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Technické překlady Chomutov: Příručka, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Chomutov: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Chomutov: Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Apostila, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rodný list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Úmrtní list, Oddací list, Norma, Plná moc, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chomutov, Korektura Chomutov, Odborné překlady Chomutov, Právní překlady Chomutov, Překladatelská agentura Chomutov, Soudní překladatel Chomutov, Soudní překlady Chomutov, Technické překlady Chomutov, Tlumočení Chomutov, Překlady fancouzštiny Chomutov, Překlady italštiny Chomutov, Překlady maďarštiny Chomutov, Překlady španělštiny Chomutov, Překlady ukrajinštiny Chomutov