Překlady Chodov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chodov

Překlad Chodov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chodov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chodov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chodov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chodov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Chodov: Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy

Právní překlady Chodov: Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Chodov: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Chodov: Soudní žaloba, Rodný list, Plná moc, Odvolání, Oddací list, Vysvědčení, Vysvědčení, Stanovy, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Apostila, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Norma, Živnostenský list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Prezentační překlady Chodov: Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky

Všeobecné překlady Chodov: Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Email, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chodov, Korektura Chodov, Odborné překlady Chodov, Právní překlady Chodov, Překladatelská agentura Chodov, Soudní překladatel Chodov, Soudní překlady Chodov, Technické překlady Chodov, Tlumočení Chodov