Překlady Chodov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chodov

Překlad Chodov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chodov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chodov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chodov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chodov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Chodov: Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání

Technické překlady Chodov: Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy

Ekonomické překlady Chodov: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Chodov: Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce

Prezentační překlady Chodov: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Průvodce, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Chodov: Úmrtní list, Apostila, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Plná moc, Společenská smlouva, Rodný list, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Norma, Průkaz totožnosti, Certifikát, Vysvědčení, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chodov, Korektura Chodov, Odborné překlady Chodov, Právní překlady Chodov, Překladatelská agentura Chodov, Soudní překladatel Chodov, Soudní překlady Chodov, Technické překlady Chodov, Tlumočení Chodov, Překlady fancouzštiny Chodov, Překlady italštiny Chodov, Překlady maďarštiny Chodov, Překlady španělštiny Chodov, Překlady ukrajinštiny Chodov