Překlady Chlumec nad Cidlinou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec nad Cidlinou

Překlad Chlumec nad Cidlinou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec nad Cidlinou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec nad Cidlinou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec nad Cidlinou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nad Cidlinou nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chlumec nad Cidlinou: Manuál, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text

Prezentační překlady Chlumec nad Cidlinou: PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Reklama

Všeobecné překlady Chlumec nad Cidlinou: Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence

Právní překlady Chlumec nad Cidlinou: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva

Ekonomické překlady Chlumec nad Cidlinou: Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec nad Cidlinou: Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Oddací list, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Stanovy, Soudní žaloba, Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Plná moc, Pracovní smlouva, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Apostila, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chlumec nad Cidlinou, Korektura Chlumec nad Cidlinou, Odborné překlady Chlumec nad Cidlinou, Právní překlady Chlumec nad Cidlinou, Překladatelská agentura Chlumec nad Cidlinou, Soudní překladatel Chlumec nad Cidlinou, Soudní překlady Chlumec nad Cidlinou, Technické překlady Chlumec nad Cidlinou, Tlumočení Chlumec nad Cidlinou, Překlady fancouzštiny Chlumec nad Cidlinou, Překlady italštiny Chlumec nad Cidlinou, Překlady maďarštiny Chlumec nad Cidlinou, Překlady španělštiny Chlumec nad Cidlinou, Překlady ukrajinštiny Chlumec nad Cidlinou