Překlady Chlumec nad Cidlinou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec nad Cidlinou

Překlad Chlumec nad Cidlinou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec nad Cidlinou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec nad Cidlinou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec nad Cidlinou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nad Cidlinou nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chlumec nad Cidlinou: Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Technické překlady Chlumec nad Cidlinou: Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Manuál

Prezentační překlady Chlumec nad Cidlinou: Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, PPC reklama

Právní překlady Chlumec nad Cidlinou: Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec nad Cidlinou: Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Oddací list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Stanovy, Vysvědčení, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Diplom, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Certifikát, Norma, Rozsudek, Pracovní smlouva, Apostila

Všeobecné překlady Chlumec nad Cidlinou: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chlumec nad Cidlinou, Korektura Chlumec nad Cidlinou, Odborné překlady Chlumec nad Cidlinou, Právní překlady Chlumec nad Cidlinou, Překladatelská agentura Chlumec nad Cidlinou, Soudní překladatel Chlumec nad Cidlinou, Soudní překlady Chlumec nad Cidlinou, Technické překlady Chlumec nad Cidlinou, Tlumočení Chlumec nad Cidlinou