Překlady Chlumec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec

Překlad Chlumec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chlumec: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy

Právní překlady Chlumec: Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání

Všeobecné překlady Chlumec: Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec: Norma, Oddací list, Plná moc, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Živnostenský list, Vysvědčení, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Rodný list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Apostila, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Certifikát, Diplom, Rozsudek, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku

Ekonomické překlady Chlumec: Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení

Prezentační překlady Chlumec: Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chlumec, Korektura Chlumec, Odborné překlady Chlumec, Právní překlady Chlumec, Překladatelská agentura Chlumec, Soudní překladatel Chlumec, Soudní překlady Chlumec, Technické překlady Chlumec, Tlumočení Chlumec