Překlady Chlumec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec

Překlad Chlumec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Chlumec: Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec: Oddací list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Plná moc, Notářský zápis, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Úmrtní list, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Odvolání, Pracovní smlouva, Certifikát, Stanovy, Rozsudek, Vysvědčení, Apostila

Všeobecné překlady Chlumec: Životopisy, Videa, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce

Technické překlady Chlumec: Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Manuál, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva

Ekonomické překlady Chlumec: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy

Právní překlady Chlumec: Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chlumec, Korektura Chlumec, Odborné překlady Chlumec, Právní překlady Chlumec, Překladatelská agentura Chlumec, Soudní překladatel Chlumec, Soudní překlady Chlumec, Technické překlady Chlumec, Tlumočení Chlumec, Překlady fancouzštiny Chlumec, Překlady italštiny Chlumec, Překlady maďarštiny Chlumec, Překlady španělštiny Chlumec, Překlady ukrajinštiny Chlumec