Překlady Cheb

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cheb

Překlad Cheb

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cheb.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cheb

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cheb bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cheb nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Cheb: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Prezentace, Průvodce, Webové stránky

Technické překlady Cheb: Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Norma, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Cheb: Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Úmrtní list, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Rozsudek, Stanovy, Živnostenský list, Norma, Plná moc, Soudní žaloba, Certifikát, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Zakladatelská listina

Všeobecné překlady Cheb: Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce

Ekonomické překlady Cheb: Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy

Právní překlady Cheb: Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Dokumenty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Cheb, Korektura Cheb, Odborné překlady Cheb, Právní překlady Cheb, Překladatelská agentura Cheb, Soudní překladatel Cheb, Soudní překlady Cheb, Technické překlady Cheb, Tlumočení Cheb, Překlady fancouzštiny Cheb, Překlady italštiny Cheb, Překlady maďarštiny Cheb, Překlady španělštiny Cheb, Překlady ukrajinštiny Cheb