Překlady Cheb

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cheb

Překlad Cheb

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cheb.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cheb

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cheb bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cheb nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Cheb: Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Certifikát, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Stanovy, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Revizní zpráva, Norma, Společenská smlouva, Apostila, Plná moc, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Odvolání

Právní překlady Cheb: Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo

Technické překlady Cheb: Revizní zpráva, Norma, Manuál, Odborný text, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Cheb: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Email, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Cheb: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Prezentační překlady Cheb: Katalog, Reklama, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Cheb, Korektura Cheb, Odborné překlady Cheb, Právní překlady Cheb, Překladatelská agentura Cheb, Soudní překladatel Cheb, Soudní překlady Cheb, Technické překlady Cheb, Tlumočení Cheb