Překlady Chabařovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chabařovice

Překlad Chabařovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chabařovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chabařovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chabařovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chabařovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Chabařovice: Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Rozsudek, Plná moc, Notářský zápis, Společenská smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Norma, Stanovy, Rodný list, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Odvolání, Potvrzení o studiu, Diplom

Technické překlady Chabařovice: Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Chabařovice: Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Prezentační překlady Chabařovice: Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny

Všeobecné překlady Chabařovice: Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce

Ekonomické překlady Chabařovice: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chabařovice, Korektura Chabařovice, Odborné překlady Chabařovice, Právní překlady Chabařovice, Překladatelská agentura Chabařovice, Soudní překladatel Chabařovice, Soudní překlady Chabařovice, Technické překlady Chabařovice, Tlumočení Chabařovice