Překlady Chabařovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chabařovice

Překlad Chabařovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chabařovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chabařovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chabařovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chabařovice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Chabařovice: Revizní zpráva, Návod k použití, Norma, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Návod k obsluze

Právní překlady Chabařovice: Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo

Ekonomické překlady Chabařovice: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy

Prezentační překlady Chabařovice: Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Webové stránky, Katalog, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Chabařovice: Firemní korespondence, Dopis, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Chabařovice: Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Notářský zápis, Úmrtní list, Plná moc, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rodný list, Stanovy, Apostila, Rozsudek, Norma, Soudní žaloba, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chabařovice, Korektura Chabařovice, Odborné překlady Chabařovice, Právní překlady Chabařovice, Překladatelská agentura Chabařovice, Soudní překladatel Chabařovice, Soudní překlady Chabařovice, Technické překlady Chabařovice, Tlumočení Chabařovice, Překlady fancouzštiny Chabařovice, Překlady italštiny Chabařovice, Překlady maďarštiny Chabařovice, Překlady španělštiny Chabařovice, Překlady ukrajinštiny Chabařovice