Překlady Český Těšín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Těšín

Překlad Český Těšín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Těšín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Těšín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Těšín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Těšín nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Český Těšín: Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Prezentace

Právní překlady Český Těšín: Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Český Těšín: Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Český Těšín: Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Zakladatelská listina, Stanovy, Pracovní smlouva, Rodný list, Certifikát, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Diplom, Notářský zápis, Vysvědčení, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Oddací list, Úmrtní list, Odvolání, Vysvědčení, Plná moc

Technické překlady Český Těšín: Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Český Těšín: Email, Vědecké práce, Dopis, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Těšín, Korektura Český Těšín, Odborné překlady Český Těšín, Právní překlady Český Těšín, Překladatelská agentura Český Těšín, Soudní překladatel Český Těšín, Soudní překlady Český Těšín, Technické překlady Český Těšín, Tlumočení Český Těšín, Překlady fancouzštiny Český Těšín, Překlady italštiny Český Těšín, Překlady maďarštiny Český Těšín, Překlady španělštiny Český Těšín, Překlady ukrajinštiny Český Těšín