Překlady Český Těšín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Těšín

Překlad Český Těšín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Těšín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Těšín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Těšín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Těšín nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Český Těšín: Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Manuál

Právní překlady Český Těšín: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Český Těšín: Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy

Prezentační překlady Český Těšín: Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Reklama, Letáky, Katalog, Webové stránky, Průvodce

Všeobecné překlady Český Těšín: Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Český Těšín: Plná moc, Revizní zpráva, Vysvědčení, Stanovy, Vysvědčení, Úmrtní list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Certifikát, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Notářský zápis, Odvolání, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Těšín, Korektura Český Těšín, Odborné překlady Český Těšín, Právní překlady Český Těšín, Překladatelská agentura Český Těšín, Soudní překladatel Český Těšín, Soudní překlady Český Těšín, Technické překlady Český Těšín, Tlumočení Český Těšín