Překlady Český Dub

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Dub

Překlad Český Dub

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Dub.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Dub

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Dub bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Dub nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Český Dub: Norma, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy

Ekonomické překlady Český Dub: Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie

Všeobecné překlady Český Dub: Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Videa, Dopis, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Český Dub: Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Apostila, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Certifikát, Pracovní smlouva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Společenská smlouva, Odvolání, Úmrtní list, Soudní žaloba, Rodný list, Plná moc, Diplom, Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Český Dub: Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Knihy, Prezentace, Tiskoviny

Právní překlady Český Dub: Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Dub, Korektura Český Dub, Odborné překlady Český Dub, Právní překlady Český Dub, Překladatelská agentura Český Dub, Soudní překladatel Český Dub, Soudní překlady Český Dub, Technické překlady Český Dub, Tlumočení Český Dub