Překlady Český Dub

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Dub

Překlad Český Dub

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Dub.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Dub

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Dub bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Dub nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Český Dub: Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek

Právní překlady Český Dub: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky

Technické překlady Český Dub: Příručka, Odborný text, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Ekonomické překlady Český Dub: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Český Dub: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Katalog, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Český Dub: Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Oddací list, Společenská smlouva, Diplom, Odvolání, Vysvědčení, Plná moc, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Rozsudek, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Apostila, Notářský zápis, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Dub, Korektura Český Dub, Odborné překlady Český Dub, Právní překlady Český Dub, Překladatelská agentura Český Dub, Soudní překladatel Český Dub, Soudní překlady Český Dub, Technické překlady Český Dub, Tlumočení Český Dub, Překlady fancouzštiny Český Dub, Překlady italštiny Český Dub, Překlady maďarštiny Český Dub, Překlady španělštiny Český Dub, Překlady ukrajinštiny Český Dub