Překlady Český Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Brod

Překlad Český Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Brod nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Český Brod: Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Technická zpráva

Ekonomické překlady Český Brod: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Český Brod: Webové stránky, Reklama, Knihy, Katalog, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace

Právní překlady Český Brod: Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Odvolání

Všeobecné překlady Český Brod: Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Český Brod: Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Oddací list, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Norma, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Certifikát, Plná moc, Soudní žaloba, Apostila, Odvolání, Revizní zpráva, Diplom, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Brod, Korektura Český Brod, Odborné překlady Český Brod, Právní překlady Český Brod, Překladatelská agentura Český Brod, Soudní překladatel Český Brod, Soudní překlady Český Brod, Technické překlady Český Brod, Tlumočení Český Brod