Překlady Český Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Brod

Překlad Český Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Brod nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Český Brod: Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo

Všeobecné překlady Český Brod: Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Dopis

Technické překlady Český Brod: Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Český Brod: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy

Prezentační překlady Český Brod: Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Letáky, PPC reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Český Brod: Odvolání, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Apostila, Vysvědčení, Certifikát, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Úmrtní list, Společenská smlouva, Živnostenský list, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Brod, Korektura Český Brod, Odborné překlady Český Brod, Právní překlady Český Brod, Překladatelská agentura Český Brod, Soudní překladatel Český Brod, Soudní překlady Český Brod, Technické překlady Český Brod, Tlumočení Český Brod, Překlady fancouzštiny Český Brod, Překlady italštiny Český Brod, Překlady maďarštiny Český Brod, Překlady španělštiny Český Brod, Překlady ukrajinštiny Český Brod