Překlady České Budějovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Budějovice

Překlad České Budějovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Budějovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Budějovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Budějovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Budějovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady České Budějovice: Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Příručka, Návod k použití

Ekonomické překlady České Budějovice: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy

Právní překlady České Budějovice: Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU

Prezentační překlady České Budějovice: Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady České Budějovice: Rozsudek, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Certifikát, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Odvolání, Vysvědčení, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Stanovy, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Soudní žaloba, Rodný list

Všeobecné překlady České Budějovice: Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady České Budějovice, Korektura České Budějovice, Odborné překlady České Budějovice, Právní překlady České Budějovice, Překladatelská agentura České Budějovice, Soudní překladatel České Budějovice, Soudní překlady České Budějovice, Technické překlady České Budějovice, Tlumočení České Budějovice