Překlady České Budějovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Budějovice

Překlad České Budějovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Budějovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Budějovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Budějovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Budějovice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady České Budějovice: Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy

Právní překlady České Budějovice: Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty

Technické překlady České Budějovice: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Příručka

Prezentační překlady České Budějovice: Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady České Budějovice: Živnostenský list, Certifikát, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Odvolání, Vysvědčení, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Stanovy, Vysvědčení, Norma, Rodný list, Rozsudek, Oddací list, Plná moc, Apostila, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Soudní žaloba

Všeobecné překlady České Budějovice: Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady České Budějovice, Korektura České Budějovice, Odborné překlady České Budějovice, Právní překlady České Budějovice, Překladatelská agentura České Budějovice, Soudní překladatel České Budějovice, Soudní překlady České Budějovice, Technické překlady České Budějovice, Tlumočení České Budějovice, Překlady fancouzštiny České Budějovice, Překlady italštiny České Budějovice, Překlady maďarštiny České Budějovice, Překlady španělštiny České Budějovice, Překlady ukrajinštiny České Budějovice