Překlady Česká Třebová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Třebová

Překlad Česká Třebová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Třebová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Třebová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Třebová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Třebová nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Česká Třebová: Norma, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Revizní zpráva

Právní překlady Česká Třebová: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání

Ekonomické překlady Česká Třebová: Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie

Prezentační překlady Česká Třebová: Průvodce, Prezentace, Letáky, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama

Všeobecné překlady Česká Třebová: Vědecké práce, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Česká Třebová: Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Společenská smlouva, Úmrtní list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Odvolání, Oddací list, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Norma, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Apostila, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Plná moc, Notářský zápis, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Česká Třebová, Korektura Česká Třebová, Odborné překlady Česká Třebová, Právní překlady Česká Třebová, Překladatelská agentura Česká Třebová, Soudní překladatel Česká Třebová, Soudní překlady Česká Třebová, Technické překlady Česká Třebová, Tlumočení Česká Třebová, Překlady fancouzštiny Česká Třebová, Překlady italštiny Česká Třebová, Překlady maďarštiny Česká Třebová, Překlady španělštiny Česká Třebová, Překlady ukrajinštiny Česká Třebová