Překlady Česká Třebová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Třebová

Překlad Česká Třebová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Třebová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Třebová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Třebová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Třebová nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Česká Třebová: Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Česká Třebová: Rozsudek, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Oddací list, Norma, Certifikát, Vysvědčení, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Odvolání, Úmrtní list, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rodný list, Stanovy

Technické překlady Česká Třebová: Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Česká Třebová: Videa, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Česká Třebová: Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Česká Třebová: Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Česká Třebová, Korektura Česká Třebová, Odborné překlady Česká Třebová, Právní překlady Česká Třebová, Překladatelská agentura Česká Třebová, Soudní překladatel Česká Třebová, Soudní překlady Česká Třebová, Technické překlady Česká Třebová, Tlumočení Česká Třebová