Překlady Česká Lípa

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Lípa

Překlad Česká Lípa

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Lípa.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Lípa

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Lípa bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Lípa nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Česká Lípa: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy

Technické překlady Česká Lípa: Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Česká Lípa: Prezentace, Letáky, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Webové stránky, Průvodce

Právní překlady Česká Lípa: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Česká Lípa: Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Videa, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Česká Lípa: Pracovní smlouva, Odvolání, Soudní žaloba, Norma, Úmrtní list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Rozsudek, Diplom, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rodný list, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Oddací list, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Česká Lípa, Korektura Česká Lípa, Odborné překlady Česká Lípa, Právní překlady Česká Lípa, Překladatelská agentura Česká Lípa, Soudní překladatel Česká Lípa, Soudní překlady Česká Lípa, Technické překlady Česká Lípa, Tlumočení Česká Lípa