Překlady Česká Lípa

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Lípa

Překlad Česká Lípa

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Lípa.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Lípa

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Lípa bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Lípa nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Česká Lípa: Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Manuál

Všeobecné překlady Česká Lípa: Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa

Právní překlady Česká Lípa: Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady Česká Lípa: Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie

Prezentační překlady Česká Lípa: Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Česká Lípa: Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Certifikát, Průkaz totožnosti, Odvolání, Rozsudek, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Norma, Apostila, Notářský zápis, Soudní žaloba, Diplom, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Společenská smlouva, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Česká Lípa, Korektura Česká Lípa, Odborné překlady Česká Lípa, Právní překlady Česká Lípa, Překladatelská agentura Česká Lípa, Soudní překladatel Česká Lípa, Soudní překlady Česká Lípa, Technické překlady Česká Lípa, Tlumočení Česká Lípa, Překlady fancouzštiny Česká Lípa, Překlady italštiny Česká Lípa, Překlady maďarštiny Česká Lípa, Překlady španělštiny Česká Lípa, Překlady ukrajinštiny Česká Lípa