Překlady Červený Kostelec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Červený Kostelec

Překlad Červený Kostelec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Červený Kostelec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Červený Kostelec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Červený Kostelec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Červený Kostelec nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Červený Kostelec: Technologické postupy, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Právní překlady Červený Kostelec: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty

Ekonomické překlady Červený Kostelec: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Červený Kostelec: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Reklama, Letáky, Prezentace, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Červený Kostelec: Apostila, Odvolání, Revizní zpráva, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Certifikát, Pracovní smlouva, Stanovy, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Rodný list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Společenská smlouva, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení

Všeobecné překlady Červený Kostelec: Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Červený Kostelec, Korektura Červený Kostelec, Odborné překlady Červený Kostelec, Právní překlady Červený Kostelec, Překladatelská agentura Červený Kostelec, Soudní překladatel Červený Kostelec, Soudní překlady Červený Kostelec, Technické překlady Červený Kostelec, Tlumočení Červený Kostelec, Překlady fancouzštiny Červený Kostelec, Překlady italštiny Červený Kostelec, Překlady maďarštiny Červený Kostelec, Překlady španělštiny Červený Kostelec, Překlady ukrajinštiny Červený Kostelec