Překlady Červený Kostelec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Červený Kostelec

Překlad Červený Kostelec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Červený Kostelec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Červený Kostelec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Červený Kostelec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Červený Kostelec nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Červený Kostelec: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo

Prezentační překlady Červený Kostelec: Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy

Technické překlady Červený Kostelec: Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití

Ekonomické překlady Červený Kostelec: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Všeobecné překlady Červený Kostelec: Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Červený Kostelec: Vysvědčení, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Apostila, Certifikát, Rodný list, Revizní zpráva, Diplom, Plná moc, Odvolání, Úmrtní list, Oddací list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Červený Kostelec, Korektura Červený Kostelec, Odborné překlady Červený Kostelec, Právní překlady Červený Kostelec, Překladatelská agentura Červený Kostelec, Soudní překladatel Červený Kostelec, Soudní překlady Červený Kostelec, Technické překlady Červený Kostelec, Tlumočení Červený Kostelec