Překlady Černovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černovice

Překlad Černovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Černovice: Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál

Ekonomické překlady Černovice: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Černovice: Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce

Právní překlady Černovice: Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Černovice: Úmrtní list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Revizní zpráva, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení o studiu, Certifikát, Diplom, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Stanovy, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Odvolání, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Apostila

Prezentační překlady Černovice: Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černovice, Korektura Černovice, Odborné překlady Černovice, Právní překlady Černovice, Překladatelská agentura Černovice, Soudní překladatel Černovice, Soudní překlady Černovice, Technické překlady Černovice, Tlumočení Černovice, Překlady fancouzštiny Černovice, Překlady italštiny Černovice, Překlady maďarštiny Černovice, Překlady španělštiny Černovice, Překlady ukrajinštiny Černovice