Překlady Černovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černovice

Překlad Černovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Černovice: Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Černovice: Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Živnostenský list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Rozsudek, Apostila, Diplom, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Rodný list, Soudní žaloba, Odvolání, Norma, Úmrtní list, Revizní zpráva, Plná moc

Právní překlady Černovice: Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Prezentační překlady Černovice: Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Reklama

Technické překlady Černovice: Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka

Všeobecné překlady Černovice: Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Videa, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černovice, Korektura Černovice, Odborné překlady Černovice, Právní překlady Černovice, Překladatelská agentura Černovice, Soudní překladatel Černovice, Soudní překlady Černovice, Technické překlady Černovice, Tlumočení Černovice