Překlady Černošín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošín

Překlad Černošín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošín nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Černošín: Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Příručka, Návod k obsluze

Prezentační překlady Černošín: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Prezentace, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Černošín: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Email, Životopisy

Právní překlady Černošín: Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba

Ekonomické překlady Černošín: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Černošín: Živnostenský list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Odvolání, Vysvědčení, Diplom, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Apostila, Rodný list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Notářský zápis, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Oddací list, Plná moc, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černošín, Korektura Černošín, Odborné překlady Černošín, Právní překlady Černošín, Překladatelská agentura Černošín, Soudní překladatel Černošín, Soudní překlady Černošín, Technické překlady Černošín, Tlumočení Černošín, Překlady fancouzštiny Černošín, Překlady italštiny Černošín, Překlady maďarštiny Černošín, Překlady španělštiny Černošín, Překlady ukrajinštiny Černošín