Překlady Černošín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošín

Překlad Černošín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošín nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Černošín: Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU

Ekonomické překlady Černošín: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy

Prezentační překlady Černošín: Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy

Všeobecné překlady Černošín: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Email, Životopisy, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články

Technické překlady Černošín: Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Černošín: Potvrzení o studiu, Plná moc, Rodný list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Diplom, Oddací list, Pracovní smlouva, Norma, Revizní zpráva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Apostila, Stanovy, Notářský zápis, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Černošín, Korektura Černošín, Odborné překlady Černošín, Právní překlady Černošín, Překladatelská agentura Černošín, Soudní překladatel Černošín, Soudní překlady Černošín, Technické překlady Černošín, Tlumočení Černošín