Překlady Čelákovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čelákovice

Překlad Čelákovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čelákovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čelákovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čelákovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čelákovice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Čelákovice: Technologické postupy, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Návod k použití

Právní překlady Čelákovice: Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo

Prezentační překlady Čelákovice: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Letáky, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce

Všeobecné překlady Čelákovice: Firemní korespondence, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Životopisy

Ekonomické překlady Čelákovice: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Čelákovice: Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Rozsudek, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Certifikát, Rodný list, Živnostenský list, Norma, Plná moc, Notářský zápis, Odvolání, Vysvědčení, Stanovy, Soudní žaloba, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Čelákovice, Korektura Čelákovice, Odborné překlady Čelákovice, Právní překlady Čelákovice, Překladatelská agentura Čelákovice, Soudní překladatel Čelákovice, Soudní překlady Čelákovice, Technické překlady Čelákovice, Tlumočení Čelákovice, Překlady fancouzštiny Čelákovice, Překlady italštiny Čelákovice, Překlady maďarštiny Čelákovice, Překlady španělštiny Čelákovice, Překlady ukrajinštiny Čelákovice