Překlady Čelákovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čelákovice

Překlad Čelákovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čelákovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čelákovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čelákovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čelákovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Čelákovice: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Čelákovice: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Čelákovice: Norma, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Stanovy, Živnostenský list, Úmrtní list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Odvolání, Zakladatelská listina, Rozsudek, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Apostila, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva

Technické překlady Čelákovice: Technická zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy

Všeobecné překlady Čelákovice: Abstrakt, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Email, Dopis, Diplomové práce

Prezentační překlady Čelákovice: Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Čelákovice, Korektura Čelákovice, Odborné překlady Čelákovice, Právní překlady Čelákovice, Překladatelská agentura Čelákovice, Soudní překladatel Čelákovice, Soudní překlady Čelákovice, Technické překlady Čelákovice, Tlumočení Čelákovice