Překlady Bzenec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bzenec

Překlad Bzenec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bzenec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bzenec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bzenec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bzenec nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bzenec: Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy

Technické překlady Bzenec: Návod k použití, Příručka, Manuál, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy

Všeobecné překlady Bzenec: Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence

Právní překlady Bzenec: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Bzenec: Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Certifikát, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Vysvědčení, Apostila, Rodný list, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Norma, Vysvědčení, Stanovy, Revizní zpráva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Diplom, Soudní žaloba

Prezentační překlady Bzenec: Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bzenec, Korektura Bzenec, Odborné překlady Bzenec, Právní překlady Bzenec, Překladatelská agentura Bzenec, Soudní překladatel Bzenec, Soudní překlady Bzenec, Technické překlady Bzenec, Tlumočení Bzenec