Překlady Bzenec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bzenec

Překlad Bzenec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bzenec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bzenec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bzenec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bzenec nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bzenec: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Norma, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva

Právní překlady Bzenec: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU

Prezentační překlady Bzenec: Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy

Ekonomické překlady Bzenec: Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Bzenec: Apostila, Certifikát, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva, Stanovy, Plná moc, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Norma, Oddací list, Vysvědčení, Rodný list, Odvolání, Notářský zápis, Úmrtní list

Všeobecné překlady Bzenec: Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bzenec, Korektura Bzenec, Odborné překlady Bzenec, Právní překlady Bzenec, Překladatelská agentura Bzenec, Soudní překladatel Bzenec, Soudní překlady Bzenec, Technické překlady Bzenec, Tlumočení Bzenec, Překlady fancouzštiny Bzenec, Překlady italštiny Bzenec, Překlady maďarštiny Bzenec, Překlady španělštiny Bzenec, Překlady ukrajinštiny Bzenec