Překlady Bystřice pod Hostýnem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice pod Hostýnem

Překlad Bystřice pod Hostýnem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice pod Hostýnem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice pod Hostýnem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice pod Hostýnem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice pod Hostýnem nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bystřice pod Hostýnem: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Bystřice pod Hostýnem: Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Bystřice pod Hostýnem: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Odvolání

Prezentační překlady Bystřice pod Hostýnem: Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Průvodce, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Knihy

Všeobecné překlady Bystřice pod Hostýnem: Firemní korespondence, Email, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice pod Hostýnem: Norma, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Odvolání, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Diplom, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Zakladatelská listina, Apostila, Rozsudek, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Oddací list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Rodný list, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystřice pod Hostýnem, Korektura Bystřice pod Hostýnem, Odborné překlady Bystřice pod Hostýnem, Právní překlady Bystřice pod Hostýnem, Překladatelská agentura Bystřice pod Hostýnem, Soudní překladatel Bystřice pod Hostýnem, Soudní překlady Bystřice pod Hostýnem, Technické překlady Bystřice pod Hostýnem, Tlumočení Bystřice pod Hostýnem