Překlady Bystřice pod Hostýnem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice pod Hostýnem

Překlad Bystřice pod Hostýnem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice pod Hostýnem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice pod Hostýnem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice pod Hostýnem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice pod Hostýnem nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Bystřice pod Hostýnem: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Odborný text

Právní překlady Bystřice pod Hostýnem: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice pod Hostýnem: Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Diplom, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Plná moc, Oddací list, Odvolání, Certifikát, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Rozsudek, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Stanovy, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad

Ekonomické překlady Bystřice pod Hostýnem: Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Bystřice pod Hostýnem: Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Videa, Diplomové práce, Email, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt

Prezentační překlady Bystřice pod Hostýnem: Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystřice pod Hostýnem, Korektura Bystřice pod Hostýnem, Odborné překlady Bystřice pod Hostýnem, Právní překlady Bystřice pod Hostýnem, Překladatelská agentura Bystřice pod Hostýnem, Soudní překladatel Bystřice pod Hostýnem, Soudní překlady Bystřice pod Hostýnem, Technické překlady Bystřice pod Hostýnem, Tlumočení Bystřice pod Hostýnem, Překlady fancouzštiny Bystřice pod Hostýnem, Překlady italštiny Bystřice pod Hostýnem, Překlady maďarštiny Bystřice pod Hostýnem, Překlady španělštiny Bystřice pod Hostýnem, Překlady ukrajinštiny Bystřice pod Hostýnem