Překlady Bystré

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystré

Překlad Bystré

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystré.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystré

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystré bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystré nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bystré: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Bystré: Norma, Úmrtní list, Oddací list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Plná moc, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Apostila, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Rodný list, Notářský zápis, Vysvědčení, Živnostenský list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad

Technické překlady Bystré: Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy

Právní překlady Bystré: Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba

Všeobecné překlady Bystré: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Videa

Prezentační překlady Bystré: Průvodce, Katalog, Reklama, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystré, Korektura Bystré, Odborné překlady Bystré, Právní překlady Bystré, Překladatelská agentura Bystré, Soudní překladatel Bystré, Soudní překlady Bystré, Technické překlady Bystré, Tlumočení Bystré