Překlady Bystré

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystré

Překlad Bystré

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystré.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystré

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystré bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystré nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Bystré: Příručka, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití

Právní překlady Bystré: Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Bystré: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Bystré: Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog

Všeobecné překlady Bystré: Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Email, Videa, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Bystré: Živnostenský list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Certifikát, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Plná moc, Odvolání, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Stanovy, Zakladatelská listina, Apostila, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystré, Korektura Bystré, Odborné překlady Bystré, Právní překlady Bystré, Překladatelská agentura Bystré, Soudní překladatel Bystré, Soudní překlady Bystré, Technické překlady Bystré, Tlumočení Bystré, Překlady fancouzštiny Bystré, Překlady italštiny Bystré, Překlady maďarštiny Bystré, Překlady španělštiny Bystré, Překlady ukrajinštiny Bystré