Překlady Budyně nad Ohří

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Budyně nad Ohří

Překlad Budyně nad Ohří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Budyně nad Ohří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Budyně nad Ohří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Budyně nad Ohří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Budyně nad Ohří nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Budyně nad Ohří: Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Budyně nad Ohří: Zakladatelská listina, Rodný list, Živnostenský list, Společenská smlouva, Plná moc, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Stanovy, Rozsudek, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Diplom, Apostila, Oddací list, Certifikát, Odvolání, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Norma

Prezentační překlady Budyně nad Ohří: Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Knihy, Webové stránky, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama

Ekonomické překlady Budyně nad Ohří: Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Budyně nad Ohří: Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Právní překlady Budyně nad Ohří: Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Budyně nad Ohří, Korektura Budyně nad Ohří, Odborné překlady Budyně nad Ohří, Právní překlady Budyně nad Ohří, Překladatelská agentura Budyně nad Ohří, Soudní překladatel Budyně nad Ohří, Soudní překlady Budyně nad Ohří, Technické překlady Budyně nad Ohří, Tlumočení Budyně nad Ohří