Překlady Bučovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bučovice

Překlad Bučovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bučovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bučovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bučovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bučovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bučovice: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Bučovice: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie

Technické překlady Bučovice: Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Bučovice: Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Rodný list, Apostila, Živnostenský list, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Diplom, Revizní zpráva, Notářský zápis, Norma, Rozsudek, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Vysvědčení, Vysvědčení, Oddací list, Plná moc, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad

Prezentační překlady Bučovice: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Prezentace, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Letáky

Všeobecné překlady Bučovice: Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Dopis, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bučovice, Korektura Bučovice, Odborné překlady Bučovice, Právní překlady Bučovice, Překladatelská agentura Bučovice, Soudní překladatel Bučovice, Soudní překlady Bučovice, Technické překlady Bučovice, Tlumočení Bučovice