Překlady Bučovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bučovice

Překlad Bučovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bučovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bučovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bučovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bučovice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Bučovice: Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo

Prezentační překlady Bučovice: Katalog, Reklama, Průvodce, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny

Technické překlady Bučovice: Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Bučovice: Firemní korespondence, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Bučovice: Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Oddací list, Živnostenský list, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Apostila, Rozsudek, Soudní žaloba, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Norma, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad

Ekonomické překlady Bučovice: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bučovice, Korektura Bučovice, Odborné překlady Bučovice, Právní překlady Bučovice, Překladatelská agentura Bučovice, Soudní překladatel Bučovice, Soudní překlady Bučovice, Technické překlady Bučovice, Tlumočení Bučovice, Překlady fancouzštiny Bučovice, Překlady italštiny Bučovice, Překlady maďarštiny Bučovice, Překlady španělštiny Bučovice, Překlady ukrajinštiny Bučovice