Překlady Brušperk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brušperk

Překlad Brušperk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brušperk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brušperk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brušperk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brušperk nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Brušperk: Abstrakt, Dopis, Videa, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Brušperk: Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Oddací list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Rozsudek, Soudní žaloba, Vysvědčení, Odvolání, Diplom, Zakladatelská listina, Plná moc, Notářský zápis, Certifikát, Stanovy, Průkaz totožnosti

Právní překlady Brušperk: Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Žaloba

Ekonomické překlady Brušperk: Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Brušperk: PPC reklama, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Prezentace, Letáky

Technické překlady Brušperk: Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Příručka, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brušperk, Korektura Brušperk, Odborné překlady Brušperk, Právní překlady Brušperk, Překladatelská agentura Brušperk, Soudní překladatel Brušperk, Soudní překlady Brušperk, Technické překlady Brušperk, Tlumočení Brušperk