Překlady Brušperk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brušperk

Překlad Brušperk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brušperk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brušperk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brušperk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brušperk nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Brušperk: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie

Technické překlady Brušperk: Certifikát, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva

Právní překlady Brušperk: Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo

Všeobecné překlady Brušperk: Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Diplomové práce

Prezentační překlady Brušperk: Reklama, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Brušperk: Soudní žaloba, Vysvědčení, Úmrtní list, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Plná moc, Diplom, Průkaz totožnosti, Rodný list, Stanovy, Odvolání, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Oddací list, Norma, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brušperk, Korektura Brušperk, Odborné překlady Brušperk, Právní překlady Brušperk, Překladatelská agentura Brušperk, Soudní překladatel Brušperk, Soudní překlady Brušperk, Technické překlady Brušperk, Tlumočení Brušperk, Překlady fancouzštiny Brušperk, Překlady italštiny Brušperk, Překlady maďarštiny Brušperk, Překlady španělštiny Brušperk, Překlady ukrajinštiny Brušperk