Překlady Bruntál

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bruntál

Překlad Bruntál

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bruntál.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bruntál

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bruntál bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bruntál nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bruntál: Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Technická zpráva, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Bruntál: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů

Prezentační překlady Bruntál: Reklama, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky

Právní překlady Bruntál: Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva

Všeobecné překlady Bruntál: Firemní korespondence, Dopis, Videa, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Bruntál: Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Certifikát, Rodný list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Stanovy, Pracovní smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Oddací list, Apostila, Živnostenský list, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bruntál, Korektura Bruntál, Odborné překlady Bruntál, Právní překlady Bruntál, Překladatelská agentura Bruntál, Soudní překladatel Bruntál, Soudní překlady Bruntál, Technické překlady Bruntál, Tlumočení Bruntál, Překlady fancouzštiny Bruntál, Překlady italštiny Bruntál, Překlady maďarštiny Bruntál, Překlady španělštiny Bruntál, Překlady ukrajinštiny Bruntál