Překlady Brumov-Bylnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brumov-Bylnice

Překlad Brumov-Bylnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brumov-Bylnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brumov-Bylnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brumov-Bylnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brumov-Bylnice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Brumov-Bylnice: Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Brumov-Bylnice: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy

Technické překlady Brumov-Bylnice: Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Brumov-Bylnice: Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Videa, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence

Prezentační překlady Brumov-Bylnice: Knihy, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Brumov-Bylnice: Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Apostila, Vysvědčení, Certifikát, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Plná moc, Norma, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Odvolání, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Oddací list, Rozsudek, Rodný list, Diplom, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brumov-Bylnice, Korektura Brumov-Bylnice, Odborné překlady Brumov-Bylnice, Právní překlady Brumov-Bylnice, Překladatelská agentura Brumov-Bylnice, Soudní překladatel Brumov-Bylnice, Soudní překlady Brumov-Bylnice, Technické překlady Brumov-Bylnice, Tlumočení Brumov-Bylnice