Překlady Brumov-Bylnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brumov-Bylnice

Překlad Brumov-Bylnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brumov-Bylnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brumov-Bylnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brumov-Bylnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brumov-Bylnice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Brumov-Bylnice: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Norma, Příručka, Odborný text, Návod k použití

Ekonomické překlady Brumov-Bylnice: Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Brumov-Bylnice: PPC reklama, Reklama, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky

Právní překlady Brumov-Bylnice: Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo

Všeobecné překlady Brumov-Bylnice: Diplomové práce, Videa, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Brumov-Bylnice: Revizní zpráva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Norma, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Živnostenský list, Apostila, Diplom, Certifikát, Notářský zápis, Oddací list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Rodný list, Pracovní smlouva, Plná moc, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brumov-Bylnice, Korektura Brumov-Bylnice, Odborné překlady Brumov-Bylnice, Právní překlady Brumov-Bylnice, Překladatelská agentura Brumov-Bylnice, Soudní překladatel Brumov-Bylnice, Soudní překlady Brumov-Bylnice, Technické překlady Brumov-Bylnice, Tlumočení Brumov-Bylnice, Překlady fancouzštiny Brumov-Bylnice, Překlady italštiny Brumov-Bylnice, Překlady maďarštiny Brumov-Bylnice, Překlady španělštiny Brumov-Bylnice, Překlady ukrajinštiny Brumov-Bylnice