Překlady Brno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brno

Překlad Brno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brno nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Brno: Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Příručka, Odborný text, Manuál, Norma

Právní překlady Brno: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání

Ekonomické překlady Brno: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře

Prezentační překlady Brno: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Letáky

Všeobecné překlady Brno: Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt, Dopis, Videa, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Brno: Certifikát, Soudní žaloba, Diplom, Odvolání, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Apostila, Notářský zápis, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Zakladatelská listina, Rozsudek, Rodný list, Potvrzení o studiu, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brno, Korektura Brno, Odborné překlady Brno, Právní překlady Brno, Překladatelská agentura Brno, Soudní překladatel Brno, Soudní překlady Brno, Technické překlady Brno, Tlumočení Brno, Překlady fancouzštiny Brno, Překlady italštiny Brno, Překlady maďarštiny Brno, Překlady španělštiny Brno, Překlady ukrajinštiny Brno