Překlady Brno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brno

Překlad Brno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brno nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Brno: Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Brno: Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Norma, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Brno: Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Apostila, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Stanovy, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Norma, Odvolání, Zakladatelská listina, Rodný list, Živnostenský list, Notářský zápis, Oddací list

Ekonomické překlady Brno: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Brno: Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Email

Prezentační překlady Brno: Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Reklama, Knihy, Webové stránky, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brno, Korektura Brno, Odborné překlady Brno, Právní překlady Brno, Překladatelská agentura Brno, Soudní překladatel Brno, Soudní překlady Brno, Technické překlady Brno, Tlumočení Brno