Překlady Břidličná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Břidličná

Překlad Břidličná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Břidličná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Břidličná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Břidličná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Břidličná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Břidličná: Manuál, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma

Ekonomické překlady Břidličná: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Břidličná: Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba

Prezentační překlady Břidličná: PPC reklama, Reklama, Prezentace, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Břidličná: Apostila, Rodný list, Živnostenský list, Společenská smlouva, Oddací list, Úmrtní list, Vysvědčení, Diplom, Vysvědčení, Revizní zpráva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Odvolání, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Rozsudek, Pracovní smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Břidličná: Email, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Břidličná, Korektura Břidličná, Odborné překlady Břidličná, Právní překlady Břidličná, Překladatelská agentura Břidličná, Soudní překladatel Břidličná, Soudní překlady Břidličná, Technické překlady Břidličná, Tlumočení Břidličná