Překlady Břidličná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Břidličná

Překlad Břidličná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Břidličná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Břidličná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Břidličná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Břidličná nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Břidličná: Norma, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Technologické postupy

Prezentační překlady Břidličná: Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Letáky

Ekonomické překlady Břidličná: Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady Břidličná: Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Břidličná: Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Email, Videa, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Břidličná: Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Notářský zápis, Norma, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Revizní zpráva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rodný list, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Rozsudek, Plná moc, Úmrtní list, Stanovy, Potvrzení o studiu, Apostila, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Břidličná, Korektura Břidličná, Odborné překlady Břidličná, Právní překlady Břidličná, Překladatelská agentura Břidličná, Soudní překladatel Břidličná, Soudní překlady Břidličná, Technické překlady Břidličná, Tlumočení Břidličná, Překlady fancouzštiny Břidličná, Překlady italštiny Břidličná, Překlady maďarštiny Břidličná, Překlady španělštiny Břidličná, Překlady ukrajinštiny Břidličná