Překlady Březová nad Svitavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březová nad Svitavou

Překlad Březová nad Svitavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březová nad Svitavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březová nad Svitavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březová nad Svitavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březová nad Svitavou nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Březová nad Svitavou: Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze

Právní překlady Březová nad Svitavou: Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo

Ekonomické překlady Březová nad Svitavou: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Březová nad Svitavou: Videa, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence

Prezentační překlady Březová nad Svitavou: PPC reklama, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Březová nad Svitavou: Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Vysvědčení, Notářský zápis, Stanovy, Průkaz totožnosti, Rodný list, Apostila, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Odvolání, Úmrtní list, Společenská smlouva, Norma, Vysvědčení, Certifikát, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Březová nad Svitavou, Korektura Březová nad Svitavou, Odborné překlady Březová nad Svitavou, Právní překlady Březová nad Svitavou, Překladatelská agentura Březová nad Svitavou, Soudní překladatel Březová nad Svitavou, Soudní překlady Březová nad Svitavou, Technické překlady Březová nad Svitavou, Tlumočení Březová nad Svitavou, Překlady fancouzštiny Březová nad Svitavou, Překlady italštiny Březová nad Svitavou, Překlady maďarštiny Březová nad Svitavou, Překlady španělštiny Březová nad Svitavou, Překlady ukrajinštiny Březová nad Svitavou