Překlady Březová nad Svitavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březová nad Svitavou

Překlad Březová nad Svitavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březová nad Svitavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březová nad Svitavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březová nad Svitavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březová nad Svitavou nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Březová nad Svitavou: Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba

Ekonomické překlady Březová nad Svitavou: Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Technické překlady Březová nad Svitavou: Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál

Všeobecné překlady Březová nad Svitavou: Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Videa, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Březová nad Svitavou: Norma, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Společenská smlouva, Notářský zápis, Stanovy, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Apostila, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Oddací list, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Rozsudek

Prezentační překlady Březová nad Svitavou: Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Letáky, Katalog, Prezentace, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Březová nad Svitavou, Korektura Březová nad Svitavou, Odborné překlady Březová nad Svitavou, Právní překlady Březová nad Svitavou, Překladatelská agentura Březová nad Svitavou, Soudní překladatel Březová nad Svitavou, Soudní překlady Březová nad Svitavou, Technické překlady Březová nad Svitavou, Tlumočení Březová nad Svitavou