Překlady Březová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březová

Překlad Březová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březová nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Březová: Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Březová: Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Technické překlady Březová: Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Odborný text, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Březová: Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Odvolání, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Rozsudek, Úmrtní list, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Zakladatelská listina, Certifikát, Vysvědčení, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rodný list, Norma

Prezentační překlady Březová: Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Katalog, Průvodce, Reklama, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky

Právní překlady Březová: Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Březová, Korektura Březová, Odborné překlady Březová, Právní překlady Březová, Překladatelská agentura Březová, Soudní překladatel Březová, Soudní překlady Březová, Technické překlady Březová, Tlumočení Březová