Překlady Březová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březová

Překlad Březová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březová nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Březová: Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU

Technické překlady Březová: Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál

Všeobecné překlady Březová: Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Březová: Norma, Pracovní smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Úmrtní list, Společenská smlouva, Apostila, Odvolání, Plná moc, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Diplom, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Soudní žaloba, Certifikát, Notářský zápis

Ekonomické překlady Březová: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie

Prezentační překlady Březová: Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Reklama, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Březová, Korektura Březová, Odborné překlady Březová, Právní překlady Březová, Překladatelská agentura Březová, Soudní překladatel Březová, Soudní překlady Březová, Technické překlady Březová, Tlumočení Březová, Překlady fancouzštiny Březová, Překlady italštiny Březová, Překlady maďarštiny Březová, Překlady španělštiny Březová, Překlady ukrajinštiny Březová