Překlady Brandýs nad Orlicí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brandýs nad Orlicí

Překlad Brandýs nad Orlicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brandýs nad Orlicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brandýs nad Orlicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brandýs nad Orlicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brandýs nad Orlicí nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Brandýs nad Orlicí: Průvodce, Letáky, Reklama, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny

Všeobecné překlady Brandýs nad Orlicí: Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Email

Právní překlady Brandýs nad Orlicí: Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva

Technické překlady Brandýs nad Orlicí: Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Certifikát

Ekonomické překlady Brandýs nad Orlicí: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Brandýs nad Orlicí: Odvolání, Živnostenský list, Stanovy, Certifikát, Vysvědčení, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Diplom, Potvrzení o studiu, Apostila, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Revizní zpráva, Norma, Oddací list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brandýs nad Orlicí, Korektura Brandýs nad Orlicí, Odborné překlady Brandýs nad Orlicí, Právní překlady Brandýs nad Orlicí, Překladatelská agentura Brandýs nad Orlicí, Soudní překladatel Brandýs nad Orlicí, Soudní překlady Brandýs nad Orlicí, Technické překlady Brandýs nad Orlicí, Tlumočení Brandýs nad Orlicí, Překlady fancouzštiny Brandýs nad Orlicí, Překlady italštiny Brandýs nad Orlicí, Překlady maďarštiny Brandýs nad Orlicí, Překlady španělštiny Brandýs nad Orlicí, Překlady ukrajinštiny Brandýs nad Orlicí