Překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Překlad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva

Právní překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Firemní korespondence, Email, Dopis, Novinové články, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Prezentační překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Průvodce, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Stanovy, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Odvolání, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Plná moc, Živnostenský list, Úmrtní list, Norma, Rozsudek, Revizní zpráva, Rodný list, Vysvědčení, Oddací list, Vysvědčení, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Soudní žaloba, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Korektura Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odborné překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Právní překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Překladatelská agentura Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Soudní překladatel Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Soudní překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Technické překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Tlumočení Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Překlady fancouzštiny Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Překlady italštiny Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Překlady maďarštiny Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Překlady španělštiny Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Překlady ukrajinštiny Brandýs nad Labem-Stará Boleslav