Překlady Boží Dar

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boží Dar

Překlad Boží Dar

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boží Dar.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boží Dar

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boží Dar bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boží Dar nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Boží Dar: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Smlouva

Prezentační překlady Boží Dar: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Reklama, Katalog, Knihy, Letáky, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články

Technické překlady Boží Dar: Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Boží Dar: Rodný list, Oddací list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Úmrtní list, Stanovy, Odvolání, Rozsudek, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Plná moc, Notářský zápis, Apostila, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Diplom, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Vysvědčení

Ekonomické překlady Boží Dar: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Boží Dar: Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Boží Dar, Korektura Boží Dar, Odborné překlady Boží Dar, Právní překlady Boží Dar, Překladatelská agentura Boží Dar, Soudní překladatel Boží Dar, Soudní překlady Boží Dar, Technické překlady Boží Dar, Tlumočení Boží Dar, Překlady fancouzštiny Boží Dar, Překlady italštiny Boží Dar, Překlady maďarštiny Boží Dar, Překlady španělštiny Boží Dar, Překlady ukrajinštiny Boží Dar