Překlady Boží Dar

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boží Dar

Překlad Boží Dar

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boží Dar.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boží Dar

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boží Dar bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boží Dar nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Boží Dar: Webové stránky, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Průvodce, Prezentace, Letáky

Technické překlady Boží Dar: Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Boží Dar: Diplomové práce, Životopisy, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Novinové články, Dopis

Právní překlady Boží Dar: Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva

Ekonomické překlady Boží Dar: Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Boží Dar: Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Apostila, Stanovy, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Oddací list, Plná moc, Úmrtní list, Diplom, Odvolání, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Společenská smlouva, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Boží Dar, Korektura Boží Dar, Odborné překlady Boží Dar, Právní překlady Boží Dar, Překladatelská agentura Boží Dar, Soudní překladatel Boží Dar, Soudní překlady Boží Dar, Technické překlady Boží Dar, Tlumočení Boží Dar