Překlady Boskovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boskovice

Překlad Boskovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boskovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boskovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boskovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boskovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Boskovice: Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Prezentace, PPC reklama

Právní překlady Boskovice: Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Boskovice: Živnostenský list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Diplom, Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Odvolání, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Revizní zpráva, Apostila, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Plná moc, Notářský zápis, Norma, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku

Ekonomické překlady Boskovice: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Boskovice: Videa, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt

Technické překlady Boskovice: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Norma, Odborný text

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Boskovice, Korektura Boskovice, Odborné překlady Boskovice, Právní překlady Boskovice, Překladatelská agentura Boskovice, Soudní překladatel Boskovice, Soudní překlady Boskovice, Technické překlady Boskovice, Tlumočení Boskovice