Překlady Boskovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boskovice

Překlad Boskovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boskovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boskovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boskovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boskovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Boskovice: Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Boskovice: Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy

Technické překlady Boskovice: Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka

Prezentační překlady Boskovice: PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Boskovice: Vysvědčení, Apostila, Stanovy, Odvolání, Notářský zápis, Úmrtní list, Soudní žaloba, Rozsudek, Zakladatelská listina, Norma, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Plná moc, Živnostenský list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Vysvědčení

Všeobecné překlady Boskovice: Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Boskovice, Korektura Boskovice, Odborné překlady Boskovice, Právní překlady Boskovice, Překladatelská agentura Boskovice, Soudní překladatel Boskovice, Soudní překlady Boskovice, Technické překlady Boskovice, Tlumočení Boskovice, Překlady fancouzštiny Boskovice, Překlady italštiny Boskovice, Překlady maďarštiny Boskovice, Překlady španělštiny Boskovice, Překlady ukrajinštiny Boskovice