Překlady Borovany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borovany

Překlad Borovany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borovany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borovany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borovany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borovany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Borovany: Technická zpráva, Manuál, Norma, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Právní překlady Borovany: Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba

Prezentační překlady Borovany: Reklama, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce

Ekonomické překlady Borovany: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie

Všeobecné překlady Borovany: Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Borovany: Stanovy, Odvolání, Apostila, Společenská smlouva, Oddací list, Norma, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Živnostenský list, Rozsudek, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Certifikát, Soudní žaloba, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Diplom, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Borovany, Korektura Borovany, Odborné překlady Borovany, Právní překlady Borovany, Překladatelská agentura Borovany, Soudní překladatel Borovany, Soudní překlady Borovany, Technické překlady Borovany, Tlumočení Borovany, Překlady fancouzštiny Borovany, Překlady italštiny Borovany, Překlady maďarštiny Borovany, Překlady španělštiny Borovany, Překlady ukrajinštiny Borovany