Překlady Borovany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borovany

Překlad Borovany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borovany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borovany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borovany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borovany nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Borovany: Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma

Právní překlady Borovany: Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Prezentační překlady Borovany: Reklama, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy

Ekonomické překlady Borovany: Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy

Všeobecné překlady Borovany: Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Borovany: Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Průkaz totožnosti, Stanovy, Zakladatelská listina, Certifikát, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Notářský zápis, Vysvědčení, Společenská smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Odvolání, Soudní žaloba, Úmrtní list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Plná moc, Norma, Diplom, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Borovany, Korektura Borovany, Odborné překlady Borovany, Právní překlady Borovany, Překladatelská agentura Borovany, Soudní překladatel Borovany, Soudní překlady Borovany, Technické překlady Borovany, Tlumočení Borovany