Překlady Borohrádek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borohrádek

Překlad Borohrádek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borohrádek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borohrádek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borohrádek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borohrádek nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Borohrádek: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie

Právní překlady Borohrádek: Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Borohrádek: Videa, Email, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Borohrádek: Potvrzení o studiu, Apostila, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Rozsudek, Živnostenský list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Certifikát, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Stanovy, Notářský zápis, Společenská smlouva, Úmrtní list, Vysvědčení

Technické překlady Borohrádek: Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Příručka

Prezentační překlady Borohrádek: Letáky, Knihy, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Borohrádek, Korektura Borohrádek, Odborné překlady Borohrádek, Právní překlady Borohrádek, Překladatelská agentura Borohrádek, Soudní překladatel Borohrádek, Soudní překlady Borohrádek, Technické překlady Borohrádek, Tlumočení Borohrádek, Překlady fancouzštiny Borohrádek, Překlady italštiny Borohrádek, Překlady maďarštiny Borohrádek, Překlady španělštiny Borohrádek, Překlady ukrajinštiny Borohrádek