Překlady Borohrádek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borohrádek

Překlad Borohrádek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borohrádek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borohrádek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borohrádek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borohrádek nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Borohrádek: Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Manuál

Ekonomické překlady Borohrádek: Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Právní překlady Borohrádek: Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Prezentační překlady Borohrádek: Průvodce, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Letáky, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Všeobecné překlady Borohrádek: Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Videa, Bakalářské práce, Email, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Borohrádek: Plná moc, Společenská smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Živnostenský list, Certifikát, Diplom, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Revizní zpráva, Rodný list, Apostila, Průkaz totožnosti, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Pracovní smlouva, Odvolání, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Borohrádek, Korektura Borohrádek, Odborné překlady Borohrádek, Právní překlady Borohrádek, Překladatelská agentura Borohrádek, Soudní překladatel Borohrádek, Soudní překlady Borohrádek, Technické překlady Borohrádek, Tlumočení Borohrádek