Překlady Bor

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bor

Překlad Bor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bor nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bor: Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace

Technické překlady Bor: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Norma, Technologické postupy

Ekonomické překlady Bor: Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Bor: Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Email

Prezentační překlady Bor: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Průvodce, Katalog, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Bor: Norma, Plná moc, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Apostila, Úmrtní list, Rodný list, Živnostenský list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Certifikát, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bor, Korektura Bor, Odborné překlady Bor, Právní překlady Bor, Překladatelská agentura Bor, Soudní překladatel Bor, Soudní překlady Bor, Technické překlady Bor, Tlumočení Bor