Překlady Bor

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bor

Překlad Bor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bor nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Bor: Notářský zápis, Diplom, Plná moc, Vysvědčení, Odvolání, Rozsudek, Stanovy, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Živnostenský list, Certifikát, Pracovní smlouva, Apostila, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Norma, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba

Právní překlady Bor: Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba

Technické překlady Bor: Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Manuál, Technická zpráva, Příručka

Ekonomické překlady Bor: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Bor: Abstrakt, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Email

Prezentační překlady Bor: Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bor, Korektura Bor, Odborné překlady Bor, Právní překlady Bor, Překladatelská agentura Bor, Soudní překladatel Bor, Soudní překlady Bor, Technické překlady Bor, Tlumočení Bor, Překlady fancouzštiny Bor, Překlady italštiny Bor, Překlady maďarštiny Bor, Překlady španělštiny Bor, Překlady ukrajinštiny Bor