Překlady Bojkovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bojkovice

Překlad Bojkovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bojkovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bojkovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bojkovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bojkovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bojkovice: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití

Ekonomické překlady Bojkovice: Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Bojkovice: Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Oddací list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Soudní žaloba, Certifikát, Apostila, Stanovy, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Živnostenský list

Prezentační překlady Bojkovice: Letáky, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny

Právní překlady Bojkovice: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Bojkovice: Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bojkovice, Korektura Bojkovice, Odborné překlady Bojkovice, Právní překlady Bojkovice, Překladatelská agentura Bojkovice, Soudní překladatel Bojkovice, Soudní překlady Bojkovice, Technické překlady Bojkovice, Tlumočení Bojkovice