Překlady Bojkovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bojkovice

Překlad Bojkovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bojkovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bojkovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bojkovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bojkovice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bojkovice: Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Technická zpráva

Ekonomické překlady Bojkovice: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Bojkovice: Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Diplom, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Stanovy, Revizní zpráva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Plná moc, Soudní žaloba, Úmrtní list, Oddací list, Apostila, Odvolání, Rodný list

Právní překlady Bojkovice: Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Bojkovice: Firemní korespondence, Email, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce

Prezentační překlady Bojkovice: Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Průvodce, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bojkovice, Korektura Bojkovice, Odborné překlady Bojkovice, Právní překlady Bojkovice, Překladatelská agentura Bojkovice, Soudní překladatel Bojkovice, Soudní překlady Bojkovice, Technické překlady Bojkovice, Tlumočení Bojkovice, Překlady fancouzštiny Bojkovice, Překlady italštiny Bojkovice, Překlady maďarštiny Bojkovice, Překlady španělštiny Bojkovice, Překlady ukrajinštiny Bojkovice