Překlady Bohušovice nad Ohří

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohušovice nad Ohří

Překlad Bohušovice nad Ohří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohušovice nad Ohří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohušovice nad Ohří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohušovice nad Ohří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohušovice nad Ohří nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bohušovice nad Ohří: Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát

Právní překlady Bohušovice nad Ohří: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Bohušovice nad Ohří: Prezentace, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Bohušovice nad Ohří: Firemní korespondence, Dopis, Email, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Bohušovice nad Ohří: Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Bohušovice nad Ohří: Apostila, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Plná moc, Stanovy, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Rodný list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Živnostenský list, Norma, Odvolání, Revizní zpráva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Oddací list, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bohušovice nad Ohří, Korektura Bohušovice nad Ohří, Odborné překlady Bohušovice nad Ohří, Právní překlady Bohušovice nad Ohří, Překladatelská agentura Bohušovice nad Ohří, Soudní překladatel Bohušovice nad Ohří, Soudní překlady Bohušovice nad Ohří, Technické překlady Bohušovice nad Ohří, Tlumočení Bohušovice nad Ohří