Překlady Bohumín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohumín

Překlad Bohumín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohumín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohumín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohumín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohumín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Bohumín: Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Manuál, Příručka, Návod k obsluze

Právní překlady Bohumín: Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Bohumín: Rozvahy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie

Prezentační překlady Bohumín: Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Katalog, Prezentace

Všeobecné překlady Bohumín: Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Dopis, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Bohumín: Revizní zpráva, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Rodný list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Zakladatelská listina, Oddací list, Apostila, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Plná moc, Vysvědčení, Odvolání, Úmrtní list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bohumín, Korektura Bohumín, Odborné překlady Bohumín, Právní překlady Bohumín, Překladatelská agentura Bohumín, Soudní překladatel Bohumín, Soudní překlady Bohumín, Technické překlady Bohumín, Tlumočení Bohumín, Překlady fancouzštiny Bohumín, Překlady italštiny Bohumín, Překlady maďarštiny Bohumín, Překlady španělštiny Bohumín, Překlady ukrajinštiny Bohumín