Překlady Bohumín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohumín

Překlad Bohumín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohumín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohumín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohumín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohumín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Bohumín: Novinové články, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy

Ekonomické překlady Bohumín: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení

Právní překlady Bohumín: Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Bohumín: Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Stanovy, Společenská smlouva, Norma, Plná moc, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Rodný list, Živnostenský list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Apostila, Vysvědčení, Odvolání, Soudní žaloba

Technické překlady Bohumín: Příručka, Odborný text, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Prezentační překlady Bohumín: Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Letáky, Katalog, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bohumín, Korektura Bohumín, Odborné překlady Bohumín, Právní překlady Bohumín, Překladatelská agentura Bohumín, Soudní překladatel Bohumín, Soudní překlady Bohumín, Technické překlady Bohumín, Tlumočení Bohumín