Překlady Bochov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bochov

Překlad Bochov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bochov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bochov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bochov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bochov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bochov: Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Smlouva

Technické překlady Bochov: Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Příručka, Technologické postupy

Ekonomické překlady Bochov: Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Bochov: Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Bochov: Certifikát, Úmrtní list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rodný list, Průkaz totožnosti, Odvolání, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Rozsudek, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Plná moc, Diplom

Prezentační překlady Bochov: Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Letáky, Katalog, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bochov, Korektura Bochov, Odborné překlady Bochov, Právní překlady Bochov, Překladatelská agentura Bochov, Soudní překladatel Bochov, Soudní překlady Bochov, Technické překlady Bochov, Tlumočení Bochov