Překlady Bochov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bochov

Překlad Bochov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bochov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bochov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bochov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bochov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bochov: Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka

Právní překlady Bochov: Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Bochov: Prezentace, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny

Ekonomické překlady Bochov: Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Bochov: Úmrtní list, Společenská smlouva, Apostila, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Stanovy, Certifikát, Diplom, Plná moc, Vysvědčení, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Odvolání, Norma, Zakladatelská listina, Živnostenský list

Všeobecné překlady Bochov: Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bochov, Korektura Bochov, Odborné překlady Bochov, Právní překlady Bochov, Překladatelská agentura Bochov, Soudní překladatel Bochov, Soudní překlady Bochov, Technické překlady Bochov, Tlumočení Bochov, Překlady fancouzštiny Bochov, Překlady italštiny Bochov, Překlady maďarštiny Bochov, Překlady španělštiny Bochov, Překlady ukrajinštiny Bochov