Překlady Blovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blovice

Překlad Blovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Blovice: Norma, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Právní překlady Blovice: Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Blovice: Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Norma, Diplom, Plná moc, Oddací list, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Stanovy, Notářský zápis, Revizní zpráva, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Zakladatelská listina

Ekonomické překlady Blovice: Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Blovice: Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Blovice: PPC reklama, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Letáky, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blovice, Korektura Blovice, Odborné překlady Blovice, Právní překlady Blovice, Překladatelská agentura Blovice, Soudní překladatel Blovice, Soudní překlady Blovice, Technické překlady Blovice, Tlumočení Blovice, Překlady fancouzštiny Blovice, Překlady italštiny Blovice, Překlady maďarštiny Blovice, Překlady španělštiny Blovice, Překlady ukrajinštiny Blovice