Překlady Blovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blovice

Překlad Blovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blovice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Blovice: Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky

Technické překlady Blovice: Norma, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál

Ekonomické překlady Blovice: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů

Prezentační překlady Blovice: Prezentace, Letáky, Knihy, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Všeobecné překlady Blovice: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Email, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Blovice: Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Apostila, Certifikát, Pracovní smlouva, Norma, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Plná moc, Společenská smlouva, Vysvědčení, Diplom, Revizní zpráva, Odvolání, Průkaz totožnosti, Oddací list, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blovice, Korektura Blovice, Odborné překlady Blovice, Právní překlady Blovice, Překladatelská agentura Blovice, Soudní překladatel Blovice, Soudní překlady Blovice, Technické překlady Blovice, Tlumočení Blovice