Překlady Blatná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blatná

Překlad Blatná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blatná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blatná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blatná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blatná nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Blatná: Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty

Technické překlady Blatná: Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Blatná: Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Blatná: Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Knihy, Letáky, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Blatná: Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Norma, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Odvolání, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Společenská smlouva, Notářský zápis, Soudní žaloba, Oddací list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Diplom, Apostila, Úmrtní list, Stanovy, Živnostenský list

Všeobecné překlady Blatná: Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blatná, Korektura Blatná, Odborné překlady Blatná, Právní překlady Blatná, Překladatelská agentura Blatná, Soudní překladatel Blatná, Soudní překlady Blatná, Technické překlady Blatná, Tlumočení Blatná, Překlady fancouzštiny Blatná, Překlady italštiny Blatná, Překlady maďarštiny Blatná, Překlady španělštiny Blatná, Překlady ukrajinštiny Blatná