Překlady Blatná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blatná

Překlad Blatná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blatná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blatná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blatná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blatná nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Blatná: Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Blatná: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Blatná: Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Certifikát, Stanovy, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Živnostenský list, Vysvědčení, Oddací list, Vysvědčení, Norma, Diplom, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Odvolání, Rodný list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Apostila, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc

Právní překlady Blatná: Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo

Prezentační překlady Blatná: Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Katalog, Reklama

Všeobecné překlady Blatná: Email, Abstrakt, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blatná, Korektura Blatná, Odborné překlady Blatná, Právní překlady Blatná, Překladatelská agentura Blatná, Soudní překladatel Blatná, Soudní překlady Blatná, Technické překlady Blatná, Tlumočení Blatná